Termeni și condiții de utilizare a site-ului 789.ro

 • TERMENI

Site-ul „789.ro“ conține: texte originale cu titlul de proprietate intelectuală, imagini, baze de date, servicii, logo-uri si alte genuri de informații toate acestea constituind de fapt conținutul site-ului proprietate a a prof univ dr Anca Dragomirescu denumită în continuare, pe scurt, 789.ro. Toate tranzacțiile, drepturile de proprietate și tot ce derivă din acestea se desfășoară în numele și pentru Bîtea Matei persoană fizică autorizată.

Orice persoană care accesează acest site va trebui să citească acești Termeni și Condiții prezentați în continuare, înainte de accesarea site-ului. Parcurgerea și utilizarea site-ului „789.ro“ reprezintă acceptarea fără limitări sau rezerve de către Dumneavoastră a prezentilor termeni și condiții. 789.ro își rezervă dreptul, pe bază unilaterală, de a schimba, de a corecta, de a modifica, de a adăuga și/sau retrage în parte sau în întregime acești termeni, fără a anunța în prealabil. Aceste schimbări vor intra în vigoare din momentul publicării pe www.789.ro.

Parcurgerea site-ului, vizionarea lui, colectarea de informații din acesta fără a citi și înțelege acești termeni de utilizare nu vă scutește de eventualele repercusiuni, conform legii. Necunoașterea nu vă absolvă de obligația de a respecta și de a vă supune prevederilor Legii Drepturilor de Autor, respectiv Legea nr 8/1996 pe care o puteți consulta in extenso aici. Se aplică de asemenea toată legislația europeană în domeniul drepturilor de autor precum și tratatele și convențiile la care România sau UE este parte.

 • DESCRIERE SITE

Domeniul 789.ro aparține freelancer-ului Matei Bîtea și este folosit de acesta în calitate de persoană fizică autorizată. Servește așadar scopurilor sale comerciale. De asemenea, 789.ro conține și subdirectoare care prezintă servicii distincte față de cele de bază prezentate în directorul rădăcină.

„789.ro“ are același timp caracteristicile unui magazin online, blog precum și un site web de prezentare a activităţii educaționale și publicistice. Unele servicii se pot plăti direct pe site prin intermediul unui sistem de plăți securizate.

 • DREPTURI DE AUTOR

Întregul conținut al acestui site este proprietatea Matei Bîtea și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Folosirea oricăror elemente enumerate mai sus fără obținerea unui acord prealabil intră sub incidența legilor în vigoare enumerate în subcapitolul „Termeni”. Conținutul site-ului „789.ro“ nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formă, incluzând forma electronică fără permisiunea anterioară scrisă a titularului de drept, respectiv Matei Bîtea.

 • LIMITAREA RASPUNDERII

789.ro nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile rezultând din:

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor site-ului;
 • acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziție pe site, postat pe site de către terți sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, este necesară semnalarea acestei situații printr-una din modalitățile dedicate transmiterii informatțiilor de contact.

ABSOLVIREA DE RASPUNDERE

Acceptând să utilizați acest site, declarați în mod expres și implicit că înțelegeți că sunteți de acord că utilizarea site-ului se face pe propria răspundere; ne absolvim în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanțiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.

789.ro nu oferă nicio garanție că:

 • informațiile din site vor împlini toate cerințele dumneavoastră;
 • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
 • rezultatele ce se vor putea obține din folosirea informațiilor site-ului vor fi corecte sau de încredere;
 • calitatea oricăror produse, servicii, informații sau altor materiale cumpărate sau obținute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, va satisface toate cerințele;
 • orice eroare de program va fi corectată;
 • niciun sfat sau alte informații orale sau scrise, obținute de la site sau prin intermediul serviciilor site-ului nu constituie o garanție, dacă nu este stipulată expres în termenii și condițiile de utilizare.
 • DREPT APLICABIL

Prezentii Termeni și condiții, precum și orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Termeni și condiții sau din accesarea / funcționarea / disfuncționalitatea site-ului se supun dreptului intern român. Limba Termenilor și condiții și a site-ului este limba română. În caz de litigiu, numai instanțele românești vor fi considerate competente sau cele europene, după caz.

Utilizatorul site-ului accepta sa adere la acesti Termeni si Conditii.

Utilizatorul site-ului www.789.ro confirmă că a citit și acceptat acești Termeni și Condiții.

Utilizarea site-ului de către client implică acceptarea necondiționată a acestor Termeni și Condiții.